Privacy Verklaring Helende Voeten versie 24 mei 2018

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en andere data en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Karin Oudshoorn. De eigenaresse van praktijk Helende Voeten.
 
In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik in mijn praktijk Helende Voeten omga met persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Helende Voeten en aanverwante platformen. Helende Voeten zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je mij verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hiervoor is een eed (geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim) afgelegd, aan welke iedere geregistreerde therapeut zich dient te houden. 
 
1) Doeleinden
Helende Voeten verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het geven van een behandeling, workshop of Helende Voeten reis
• Voor het aanleggen van een persoonlijke dossier over jouw gezondheid en de gegeven behandelingen
• Om je te kunnen bereiken bij wijzigingen of annuleringen van mijn diensten en producten
• Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Voor het opstellen van jouw factuur en de financiële administratie
• Voor de verzending van mijn nieuwsbrief
• Voor online/offline marketingcampagnes 
• Voor het analyseren van het bezoekersgedrag ter verbetering van mijn website
 
2) Persoonsgegevens die worden vastgelegd 
Helende Voeten verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
- NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht, BSN-nummer en zorgverzekeringsnummer
- (Medische) gegevens die door jou aan mij worden verstrekt en nodig zijn voor uitoefening van mijn diensten
- IP-adres en gegevens over  je activiteiten op de website
 
3) Bewaartermijn van jouw gegevens
Helende Voeten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Dossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.
 
4) Worden je gegevens met derden gedeeld?
Helende Voeten verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden op verzoek van jou zelf of als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.
Met deze partijen (verwerkers) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn dienst zijn verbonden. Helende Voeten raadt je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
5) Cookies, laat ze voor je werken
Helende Voeten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.
 
6) Beveiliging
Helende Voeten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Dit houdt onder meer in dat de website gebruik maakt van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan de adresbalk 'https', het hangslotje in de adresbalk en het woord ‘veilig’ voor de url.
Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@helendevoeten.nl
 
7) Jouw rechten over gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Helende Voeten en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend aan info@helendevoeten.nl. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat Helende Voeten gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
8) Wijzigingen
Helende Voeten kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
 
9) Contactgegevens
Helende Voeten
Sprookjesbosch 78
5629 JX  Eindhoven
 
KvK 58240845
06-22978643
 
Dank voor het lezen. Groet!
Karin Oudshoorn

Helende Voeten

Karin oudshoorn

Sprookjesbosch 78

5629 JX Eindhoven

Openingstijden

Maandag: 13:00-21:30

Dinsdag en Donderdag: 9.00-19.45

Vrijdag: 9.00-16.30

Contact

Social media

facebook logo wit

  

linkedin logo wit