Algemene Voorwaarden Helende Voeten


Reflexzonetherapie is geschikt voor jong en oud, werkt tevens preventief en kan uitstekend naast reguliere en andere alternatieve behandelmethoden worden toegepast. Reflexologie is geen vervanger is voor medisch advies en/of andere behandelingen.

 
1. Door inschrijving voor een activiteit of het maken van een afspraak voor een behandeling betekent dat deelnemer akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Helende Voeten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Helende Voeten. Of worden op verzoek toegestuurd per mail. Helende Voeten zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u mij verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hiervoor is een eed (geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim) afgelegd, aan welke iedere geregistreerde therapeut zich dient te houden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw andere data kunt u vinden onder het kopje ‘Privacy’ op mijn website.
 
2. Aankomsttijd. Heeft u een afspraak dan vraag ik u om echt op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale tijd. Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld.
 
3. Deelname aan een activiteit of behandeling gebeurt geheel voor eigen risico.
 
4. Deelnemer aan een activiteit of behandeling is verplicht alle relevante informatie met betrekking tot gezondheid en huidgevoeligheid te melden die van invloed kunnen zijn voor het deelnemen aan een activiteit of behandeling. Alle eventuele nadelige gevolgen uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 
5. Helende Voeten is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit of behandeling.
 
6. En er is geen sprake van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Karin Oudshoorn.
 
7. Betalen. Behandelingen dienen contant of binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur per bank afgerekend te worden. De factuur wordt binnen 1 week na de behandeling digitaal toegestuurd. 
Bij een workshop dient de betaling vóór de aanvangsdatum van de workshop geheel betaald te zijn.
 
8. Annuleren. Afspraken voor een behandeling kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang worden telefonisch en/of per mail afgezegd. Bij het afzeggen of no show binnen 24 uur worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. 
Bij een workshop die tot 7 dagen van tevoren telefonisch en/of per mail afgezegd wordt, ontvangt u het reeds betaalde bedrag retour. Bij het afzeggen binnen 1 week voor de geplande workshop datum of bij no show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Bij het niet doorgaan of van een activiteit wordt het gestorte bedrag uiteraard geretourneerd. 
Dank u voor uw begrip!  
 
9. Eventuele kosten die door Helende Voeten gemaakt zijn in verband met niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichting worden aan de desbetreffende persoon doorberekend. 
 
10. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
 
11. Voor bedrijven en instellingen gelden op maat afgesproken algemene voorwaarden. 
 
12. Wijzigingen
Helende Voeten kan deze algemene voorwaarden aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
 
Dank voor het lezen. Groet!
Karin Oudshoorn

Helende Voeten

Karin oudshoorn

Sprookjesbosch 78

5629 JX Eindhoven

Openingstijden

Maandag: 13:00-21:30

Dinsdag en Donderdag: 9.00-19.45

Vrijdag: 9.00-16.30

Contact

Social media

facebook logo wit

  

linkedin logo wit